Съвременната практика при проектиране и възприемане на знаковата информация и реклама допуска по-широко стилово и смислово разнообразие – от сравнително илюстративни до асоциативно синтезирани варианти.
Независимо от подхода и степента на стилизация остава изискването за достъпност и четливост при приложението на знака – различен формат, цвят, графика, пластика, анимиране, представяне върху различен вид и материал рекламоносители и т. н.

При одобрен проект получавате :

  • графично решение /черно-бял вариант/- в А4
  • цветно решение – в А4
  • проект за фирмен печат
  • текстово описание на фирмения знак
  • декларация за авторство /при необходимост за регистрация в Търговско-промишлена палата или от оторизирано юридическо лице/.

Гореописаното Ви се предоставя на хартиен носител-A4 и CD в необходимите за печат формати.
Предоставям на вниманието Ви цветни решения на мои проекти.

Ваш: